Borgmästarskolan

Mottagare 2019

Den 12 oktober, på författaren Gösta Knutssons födelsedag, delades Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium ut på stadsbiblioteket i Uppsala. Mottagaren var Borgmästarskolan i Luleå.
– De har på ett fint och pedagogiskt sätt arbetat med värdegrunden om alla likas värde och likabehandling genom att levandegöra historierna om Pelle Svanslös, säger Mats Fromme, vd för Sagogränd som förvaltar rättigheterna för Pelle Svanslös.

Stipendiet uppmärksammar Pelle Svanslös grundvärderingar om alla människors lika värde och delas ut till personer eller organisationer som på olika sätt jobbat med frågan gentemot barn. Stipendiet består av ett prisbasbelopp, i år 46 500 kronor, vilket delades ut av Mark Levengood och Erna Knutsson.

Borgmästarskolan är en lågstadieskola med cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs 3. I arbetet med Pelle har eleverna kopplat böckerna till egna erfarenheter och åsikter. Här har barnen även analyserat de olika karaktärerna – är de snälla, retsamma, avundsjuka och de vågar säga sina åsikter samt respektera allas kika värde.  Skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete innebär även att främja likabehandling, förebygga och utreda om någon blir utsatt för diskriminering eller en kränkande behandling.

– Jag blev glatt överraskad och väldigt glad över att vi blev tilldelade stipendiet och det känns såklart mycket roligt och hedrande. När vi arbetar med de olika karaktärerna runt Pelle Svanslös blir de levande och mycket konkreta för eleverna att arbeta med. Jag ser att eleverna utifrån sin egna förmåga har utvecklat en större förståelse för varandras olikheter och hur de kan vara en bra kompis, säger Susanne Björkskog Pesämaa, lärare vid Borgmästarskolan.

Antalet inkomna stipendieansökningar har slagit rekord 2019.
– Vi ser en dubblering av inkomna ansökningar i år jämfört med i fjol. Det är glädjande att allt fler får upp ögonen för stipendiet, och framför allt fantastiskt att läsa om alla fina insatser som görs runt om i landet, säger Mats Fromme.

Juryns motivering
Stipendiaten har på ett kreativt och professionellt sätt förstått att använda historierna om Pelle Svanslös i sitt värdegrund- och likabehandlingsarbete. Att levandegöra och dra paralleller till vardagen har gjort att eleverna enklare förstått budskapet om allas lika värde, vilket har lett till ett tryggare och mer tillåtande klimat i skolan. Arbetet har även utvecklat elevernas läs- och skrivförmåga.
2019 års Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium tilldelas därför Borgmästarskolan i Luleå genom Susanne Björkskog Pesämaa.

Foto: Pernilla Sjöholm

Följ oss i sociala medier

Logotyp InstagramFacebook Logotyp

Varukorgen är tom