Bild 3_Eva Sandin_Christina Sjöström_BengtÅke Gindemo_Yvonne Lindskog_low

Mottagare 2017

2017 års stipendie blev också delat!

Juryn kunde inte skilja dem åt i år heller, trots deras olikheter – pga deras likheter.

Stipendiet delas därför mellan två mycket bra ansökningar, som visar på den bredd och komplexitet som de goda grundvärderingarna i historierna om Pelle Svanslös besitter och hur de kan användas i arbetet med barns förståelse för Allas Lika Värde.

Lundabyns skola i Götene kommun

Vinnaren har, tillsammans med elever och personal, arbetat med en tydlig solidarisk värdegrund och teori för gemenskap och jämlikhet, helt i Pelle Svanslös anda. Dessa värderingar har även använts i praktiken, där barnen själva blivit initiativtagare och där deras perspektiv för andras livsvillkor har utvecklats. Arbetet har gett ett livslångt lärande och har tydligt ökat barnens förståelse för Allas lika värde och att Våga Vara Snäll. Tillsammans har detta gjort livet lite bättre för de i nöd, samt fått många tidigare kritiker i regionen att ändra sina åsikter.

Det är med glädje vi meddelar att Lundabyns skola i Götene, som genom Yvonne Lindskogs ansökan, har tilldelats Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium för 2017.

Fritidspedagog Eva Sandin, Värends Nöbbele (Växjö)

Stipendiaten har genom att använda sig av berättelserna om Pelle Svanslös och hans vänner,  på ett kreativt sätt visat med olika modeller och exempel hur angelägna frågeställningar såsom Allas Lika Värde och antimobbning konkret kan introduceras och användas i förskolearbetet. Stipendiaten har även visat att berättelserna om Pelle Svanslös är en naturlig utgångspunkt avseende teaterverksamhet för förskolebarn, där komplexa frågor kan behandlas på ett stimulerande fantasifullt, enkelt och konkret sätt som kan inspirera andra och därmed leda till en positiv kedjeeffekt.

Det är med glädje vi meddelar att 2017 års Pelle Svanslös Våga Vara Snällstipendie därför har tilldelats fritidspedagog Eva Sandin i Värends Nöbbele.

Följ oss i sociala medier

Logotyp InstagramFacebook Logotyp

Varukorgen är tom